Uitschrijving Basis registratie personen

 

Een uitschrijving uit het Basis Registratie Personen (BRP) is voor velen de makkelijkste manier om de schoolplicht te omzeilen.

Als je in een periode van 12 maand, dus niet over een kalenderjaar, meer dan 8 maand buiten Nederland verblijft móet je je zelfs uitschrijven uit het BRP. Normaliter kan dit 5 dagen voor je vertrekt.

Het is slim om je op tijd te laten informeren hoe jouw gemeente omgaat met een uitschrijving uit het Basis Registratie Personen. Immers elke gemeente heeft hierin zijn eigen werkwijze. En last-minute stress om dit soort zaken wil je niet.

Elke gemeente heeft zijn eigen werkwijze en dus heb ik een halfjaar voor vertrek een eerste bezoek aan de gemeente gebracht.

Rechten en plichten

Met het uitschrijven vervallen er een aantal rechten en plichten. Zo vervalt bijvoorbeeld recht op kinderbijslag. Keer je binnen een jaar terug, dan kun je dit met terugwerkende kracht alsnog terugvragen.

RNI

Als je je uitschrijft word je vervolgens ingeschreven in het RNI. Zorg dat je bewijs van uitschrijving krijgt, anders moet je je bij terugkomst eerst melden bij een RNI-loket en die zijn niet bij alle gemeentes aanwezig.

Je blijft dus ook Nederlands staatburger. Mocht er onverhoopt iets gebeuren in het buitenland, dan kun je gewoon bij de Nederlandse Ambassade aankloppen.

Reizen en scholing

Adresgegevens

Bij een uitschrijving uit het Basis Registratie Personen zal de gemeente vragen om een nieuw woonadres.  Het is echter niet verplicht om een post/woonadres door te geven.

We raden je ook aan om geen adresgegevens door te geven. Doe je dit wel, dan krijgen alle instanties, die door de gemeente worden ingelicht over je uitschrijving uit de BRP, deze gegevens. Dit betekent dat je diezelfde instanties moet gaan inlichten dat deze wijziging niet correct is en we gaan ervanuit dat je dit niet wilt.

Instanties

Er zijn een aantal (overheids)instanties die automatisch worden ingelicht bij een uitschrijving uit het Basis Registratie Personen.

Denk bijvoorbeeld aan de Belastingdienst en pensioenfondsen. Je kunt deze instanties op voorhand eventueel zelf op de hoogte te stellen dat je een lange reis gaat maken, dat zij een melding van de gemeente krijgen van de uitschrijving, maar dat je binnen een jaar weer terug bent en hun persoonlijk een postadres doorgeeft.

De meeste instanties zijn blij dat je ze op de hoogte hebt gesteld en zullen hier notitie van maken en aangeven dat zij dit niet als een probleem ervaren. Het is hierbij wel handig om voor je eigen administratie een schriftelijke bevestiging te vragen.