Onderwijs op reis

Reizen en scholing tegelijkertijd hoe doe je dat?

Nederland kent leerplicht, maar de schoolplicht maakt een lange reis met je kinderen lastig, maar zeker niet onmogelijk. De schoolplicht verplicht het kind fysiek aanwezig te zijn op school om onderwijs te volgen. En als je gaat reizen is dat laatste nou net niet mogelijk.

Hoe regel je het onderwijs op reis?

Je kunt er natuurlijk voor kiezen om de scholing helemaal los te laten en de kinderen volledig van de wereld en de ervaring te laten leren. Maar het kan ook zijn dat je tijdens reis toch íets aan scholing wilt doen.

Elke school werkt met zogenaamde kerndoelen. Kort gezegd wordt er in deze kerndoelen beschreven wat een kind aan het einde van een schooljaar verwacht wordt te kunnen en te kennen. Elke school kan je van deze kerndoelen voorzien, maar deze kerndoelen zijn ook op internet te downloaden.

Leerplan

Aan de hand van deze kerndoelen kun je dan een een leerplan voor tijdens de reis maken. Dit kun je in overleg met school doen, wellicht mag je, net als wij, schoolmaterialen gebruiken, en anders zou school je kunnen helpen door bijvoorbeeld een leerplan te maken door bijvoorbeeld online leeromgevingen zoals:

  • Scula
  • Junior Einstein
  • Kahoot
  • Wrts
  • Quizlet

Deze online tools kunnen je goed helpen om het onderwijs op reis vorm te geven.

In het leerplan wordt eigenlijk beschreven: wat ga je doen om de kerndoelen te behalen? Verwar dit leerplan niet met een lesplanning. Want je moet eerst een leerplan maken, voordat je met de planning aan de gang kan.

Reizen en scholing

Planning maken

Als het leerplan dan gemaakt is, kun je een planning gaan maken voor de scholing tijdens de reis….of niet. Je kunt ervoor kiezen om het leerplan mee te nemen en er helemaal flexibel mee om te gaan.

Of je kunt er al wel een planning voor maken, zodat het voor je kind vooraf ook helder is wat er van hem/haar verwacht wordt qua schoolwerk tijdens de reis. Dit kun je natuurlijk helemaal per dag, week of maand indelen. Werk je de schoolvakanties door, dan kun je het leerplan over extra weken verdelen.

Doe hierin vooral wat goed voelt voor jou en je kind. Je wilt immers vooral genieten van de reis.